Onder Inspiring Minds vallen ook verschillende webshops. Deze webshops zijn mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met B-Minded, Die de webshops voorziet van de invulling en content. Via B-Minded is het mogelijk om een webshop geheel naar eigen wens te laten maken.

Onder ons vallen de Webshops:
Le-bienetre.nl
Boeddha-beelden.com
Beelden-kopen.com
Spirituele-winkel.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *